WARTO ZAJRZEĆ

WARTO ZAJRZEĆ

Dzielimy się wiedzą i pomagamy

O działalności stowarzyszeń abstynenckich na Mazowszu, profilaktyce uzależnień i roli rodziny w życiu abstynenta rozmawiamy z Bogdanem Urbanem, prezesem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich .
                                                                     
.Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich to jedna z najsilniejszych organizacji abstynenckich w Polsce. Jak to się wszystko zaczęło?
W 2005 r. podczas spotkania w klubie „U Pima” w Warszawie. Uczestniczyło w nim dziewięć stowarzyszeń abstynenckich, które zawiązały związek. Mówię tu oczywiście o naszych początkach na Mazowszu, bo geneza ruchów abstynenckich w Polsce sięga 1964 r. Wtedy powstał pierwszy klub abstynenta. Nie było to jeszcze stowarzyszenie, bo ramy prawne na to nie pozwalały. Ale już na początku tego wieku było to możliwe i w 2005 r. powstał nasz, mazowiecki związek. W 2010 r. zostałem jego prezesem mazowieckiego i wpadłem na pomysł, żeby spotykać się regularnie na roboczych spotkaniach. Pierwsze z nich odbyło się w Płocku. Wtedy gościliśmy szefa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A dzisiaj mamy już 40 stowarzyszeń w związku i rzeczywiście można powiedzieć, że jesteśmy najsi...

Więcej...


Alkoholizm

POMAGANIE OSOBOM UZALEŻNIONYM

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chroniczną, postępująca i potencjalnie śmiertelną chorobą. Jedyną wypróbowaną i skuteczną metodą na uratowanie życia alkoholika, jest stałe utrzymywanie abstynencji i nauczenie się zapobiegania nawrotom picia. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy osoba uzależniona podejmie systematyczną terapię w placówce odwykowej.

Podstawowe cele terapii uzależnienia obejmują:

    uczenie się utrzymywania abstynencji
    rozwijanie umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu
    rozwiązywanie problemów emocjonalnych i rozwój osobisty.

Choroba alkoholowa uszkadza cztery podstawowe sfery życia i zdrowia - fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Dlatego procesie terapii pacjenci muszą pracować nad czterema głównymi zadaniami:

    uzdrawianie organizmu
    zmiany psychologiczne
    naprawianie kontaktów z innymi ludźmi i sposobu życia
    wewnętrzna przemiana w sferze wartości

Aktualnie w wielu placówkach lecznictwa odwykowego, działających na terenie kraju, są realizowane programy terapeutyczne oparte o model bio-psycho-społeczny tej choroby.<...

Więcej...


Alkoholizm

POMAGANIE OSOBOM UZALEŻNIONYM


Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, jest chroniczną, postępująca i potencjalnie śmiertelną chorobą. Jedyną wypróbowaną i skuteczną metodą na uratowanie życia alkoholika, jest stałe utrzymywanie abstynencji i nauczenie się zapobiegania nawrotom picia. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy osoba uzależniona podejmie systematyczną terapię w placówce odwykowej. Podstawowe cele terapii uzależnienia obejmują: uczenie się utrzymywania abstynencji rozwijanie umiejętności potrzebnych w trzeźwym życiu rozwiązywanie problemów emocjonalnych i rozwój osobisty. Choroba alkoholowa uszkadza cztery podstawowe sfery życia i zdrowia - fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Dlatego procesie terapii pacjenci muszą pracować nad czterema głównymi zadaniami: uzdrawianie organizmu zmiany psychologiczne naprawianie kontaktów z innymi ludźmi i sposobu życia wewnętrzna przemiana w sferze wartości Aktualnie w wielu placówkach lecznictwa odwykowego, działających na terenie kraju, są realizowane programy terapeutyczne oparte o model bio-psycho-społeczny tej choroby. W ostatnich dziesięciu latach, nastąpiła zdecydowana poprawa w jakości metod leczenia alkoholizmu. Jest to wynikiem podstawowej zmiany jakościowej, w zakresie przygotowania zawodowego osób zajmujących się profesjonalnie lecznictwem odwykowym. Okazało się, że zarówno wiedza medyczna, jaki i psychologiczna są niewystarczające do zrozumienia całej złożoności tej dziwnej choroby, jaką jest alkoholizm. Uruchomien...

Więcej...


MODLITWA

.

.

Więcej...


Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, jesteśmy zawsze gotowy do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań, problemów lub informacji.