INFORMACJE

Informacje dodatkowe

W naszym Stowarzyszeniu odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób  współuzależnionych.
Spotkania te mają na celu pomoc osobom , które czują się bezradne , zrozpaczone , zdezorientowane  zachowaniem bliskich nadużywających alkoholu , środków odurzających  itp.
          Harmonogram spotkań w Stowarzyszeniu 
             Abstynenckim "Familia" w Blachowni 
                        Sienkiewicza 16 , 2 piętro :
- w każdy poniedziałek od godz. 17.00 ( uzależnieni )nr tel : 888 514 852 ; 501 258 368 
- w każdy wtorek od godz. 18.00 ( współuzależnieni ) nr tel : 510 294 899 ; 784 010 948 
- w każdy czwartek od godz. 18.00 (spotkania wspólne)

  •                  Serdecznie zapraszamy !

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami, jesteśmy zawsze gotowy do pomocy w przypadku jakichkolwiek pytań, problemów lub informacji.